Instytut Psychologii Nowej Ziemi jest projektem realizującym działalność badawczą, wydawniczą i dydaktyczną. 

Stwarza obszar dla formalnego i naukowego spojrzenia na Koncepcję, określaną jako Psychologia Nowej Ziemi.

Ma na celu popularyzację odmiennego spojrzenia na człowieka, jego naturę, jego funkcjonowanie w świecie, które odbiega od klasycznych paradygmatów psychoterapeutycznych.

Otwiera też pole do odkrywania, badania i konfrontowania “nowych narzędzi pracy” w zakresie tworzenia nowej jakości człowieka – zdrowego i szczęśliwego.

Z uwagi na fakt, że u podstaw koncepcji Psychologii Nowej Ziemi leży m.in. fizyka kwantowa Instytut nawiązuje i prowadzi kontakty z przedstawicielami różnych dziedzin świata nauki z różnych krajów Świata.

Instytut prowadzi również działalność w formie Szkoły Terapeutów Nowej Ziemi “Metamorfozis” a także w formie sesji indywidualnych, warsztatów terapeutycznych, kursów, sympozjów i konferencji.

Udostępnij: