Po otrzymaniu diagnozy na podstawie analizy wibracji liczbowych klient uświadamia sobie, poruszając się w obszarze częstotliwości β pracy mózgu swoją naturę i swoje aktualne życiowe miejsce jako zaplanowane przez siebie doświadczanie aktualnego wcielenia.


Konfrontując otrzymane informacje z tym co wie o sobie i o przepracowanych problemach, nabiera przekonania co do możliwości dokonywania zmian w sposobie życia. Nabiera przekonania, że to on sam jest twórcą tego czego doświadcza i cała moc transformacji jest w nim, „w jego sercu”.


W naszym rozumieniu człowieka jako istoty energetycznej, zapisy w strukturze ciała emocjonalnego, podświadomość, są głównym obszarem prowokującym doświadczenia życiowe.


Zewnętrzny świat jest odbiciem zwierciadlanym nie tego co chce mental ale tego co prowokowane jest przez podświadome emocje i uczucia.


Koncepcje tworzenia nowej jakości siebie dla odczuwania własnego szczęścia, zdrowia, obfitości proponowane i propagowane przez mistrzów Nowej Ziemi, tj. Toll’a, Braden’a, Dispenze absolutnie nas przekonują.


W swojej koncepcji pracy nad przeprogramowaniem zapisów ciała emocjonalnego w podświadomości – wykorzystujemy narzędzie, które określamy jako hipnoza, chociaż tak naprawdę jest ono czymś więcej.


Praca tą metodą wymaga wprowadzenia klienta w częstotliwość alfa i theta mózgu, ma jednak na celu zidentyfikowanie zapisów podświadomych prowokujących trudne da klienta życiowe doświadczenia, a następnie „wpisanie” nowej jakości wzorców.


Podstawowym obszarem, którym zajmujemy się w pierwszej kolejności to wejście w przestrzeń „własnego serca”, własnej indywidualności w zapisach DNA i sprowokowaniu autentycznej miłości i akceptacji siebie na wszystkich poziomach. Odbudowanie swojej mocy odbywa się z wykorzystaniem „podróży w podświadomości” przez wybór wcielenia, wybór rodziców, relacji, doświadczeń, itp.


Tworzone w podświadomości obrazy przez prowadzone wizualizacje, z wykorzystaniem koherencji serca z mózgiem, pozwalają tworzyć nowe zapisy, nowe oprogramowanie, które manifestuje się potem w rzeczywistym świecie.


Naszą metodą nowej hipnozy pracujemy na sesjach indywidualnych z klientem oraz na zajęciach kilkudniowych warsztatów.

Udostępnij: